XII Sillad toimusid  27. - 28. veebr. 2009  Viljandi teatris Ugala.

  

 

            


Mu meelen kuldne kodukotus,
ma sagedast näe und veel sest,
kos õndsa esä kallis katus
mind varjas, väikest latsekest.

A. Rennit

         Korraldajad tänavad kõiki truppe, kes tükikese oma kodukohast Viljandisse kaasa tõid ja aitasid Sildu ehitada!

Kummardus Ugala pere ees!

Festivali þürii otsused

Õpilasþürii otsused

Pilte festivalilt

Festivalil SILLAD XII esinesid:

 1.  Parksepa Keskkool 

 2.  Jõhvi Vene Gümnaasium 

 3. Tallinna Lasteaed Pallipõnn

 4. Vigala Õpetajate Showtrupp

 5. Viljandi Maagümnaasium I

 6. Tartu Emajõe Kool

 7. Selja Algkool

 8. Abja Gümnaasium

 9. Räpina Lasteaed Vikerkaar

 10. Kroonuaia Priitahtlik Näitemänguselts

 11. Neeme Algkool

 12. Tartu Kesklinna Lastekeskus

 13. Tallinna õpetajate näitetrupp

 14. Viljandi Maagümnaasium II

 15. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium

 Festivali ajakava


 Pilte 2008.a. festivalilt 

Teatrifestivali ajaloost

1997. aastal hakkasid Viljandi Maagümnaasiumi õpetajad rajama sildu õpetajatest teatriarmastajate ehk koolmeistritest harrastusnäitlejate ehk isetegevuslike lavaletikkujate vahele. Lootsime sellega võita oma õpilaste südameid ning leida sõpru teiste teatrilembeliste koolide kolleegide hulgast.

Üleriigilist õpetajate teatrifestivali „Sillad” on peetud juba 11 korda.  Võimalus taaskohtumiseks on üsna lähedal.

XII Sillad toimuvad  27. - 28. veebruaril 2009 ja endiselt Viljandis Ugala teatris.
Motoks valisime tänavu „Mu meelen kuldne kodukotus”. Esinejailt ootame kas nende kodukandiga, kohaliku temaatikaga seotud näitemänge või kodukoha autorite teoste lavastusi. Sobib nii kirjandusklassika kui kaasaeg, tuntud autorite või tänaste (ka asjaarmastajate) sulemeeste draamateosed. On ju me isamaa nii rikas ja mitmekülgne, festivalile tulevad koolid nii isenäolised, et tasuks seda ka teistele näidata, oma juuri ise tundma õppida ning teistele tutvustada. Þanrivalik on endiselt vaba, aga eeldame, et etteastumised mahuks poole tunni raamesse.

Et rõhutada oma tegevusala, tahame lavastajaile südamele panna, et näitlejatena loodame laval näha ikkagi eelkõige õpetajaid või koolitöötajaid.

Korraldajad soovivad festivalist osavõtjatele uusi loomingulisi leide, tegusaid prooviaegu ja kohtumiseni taas Viljandis!

Korraldajate nimel Rita Oja

sillad@vmg.vil.ee

56 643 861

 

 

 

 

Korraldajad:/b>
Aili Kiin
Irene Artma
Rita Oja
Tiina Sombri
Külliki Asu

 

 

 

 

web: Meelis Reinart, meelis@vmg.vil.ee