Jalgratturikoolitus

 

 

INFO   KOOLITUSEST   ÕPPEMATERJALID   ÕPPEVIDEOD  


TäHELEPANU!
Videote esitamine sõltub Teie internetiühenduse kiirusest.
Videod on "webm" formaadis.


Maanteeameti poolt välja antud videomaterjal "Jalgratturi ABC".

Vaata videosid hoolega ja proovi mõista, miks just nii peab käituma.
Igal tegevusel on mingi põhjus! Õpi ja jäta meelde!
Videod on töödeldud ja kaasajastatud Mait Sinimaa poolt.

Õppevideo jalgratturi varustusest ja selle reguleerimisest.
Õppevideo sõiduvahendi valitsemisest.
Õppevideo jalgrattaga sõidu alustamisest.
Õppevideo silmside loomisest teise juhiga.
Õppevideo märguannetest.
Õppevideo vasakpöörde sooritamisest.
Õppevideo jalgrattaga pidurdamisest.
Õppevideo ootamatust takistusest.
Õppevideo liiklemisest ülekäigurajal.
Õppevideo teise juhi eest varju jäämisest ehk nn pimedast nurgast.
Õppevideo pimedas sõitmisest.

Katkeid jalgratturite linnasõidueksamist.

Alljärgnevalt on välja toodud mõned videoklipid jalgratturite linnasõidueksamist.
Vaata ja harjuta koos lapsevanemaga, et saaksid liikluses eeskujulikult ja ohutult hakkama!
Igal tegevusel liikluses peab olema mingi kindel ja seadusest tulenev põhjendus, muidu on tegevus väär.
Arutle nähtud liiklussituatsioone lapsevanemaga ja jäta ơiged tegevusmustrid meelde!
Videod on koostanud Mait Sinimaa.

Pilk eksamisõidule - Linnasõidu video 1.
Pilk eksamisõidule - Linnasõidu video 2.
Pilk eksamisõidule - Linnasõidu video 3.

Videoülesanded!

Iga videoklipi juures pead täitma mõlemad alljärgnevad ülesanded!
1. Leia alljärgnevates videoülesannetes vead ning arutle koos lapsevanemaga, mida tuleb teha teisiti ja miks?
2. Leia igale videos nähtavale tegevusele vastav koht liiklusseadusest üles ning loe see korduvalt läbi ja jäta meelde!
NB! Arvesta, et igal tegevusel liikluses peab olema mingi seadusest tulenev põhjendus, muidu on tegevus väär.
Ülesannete kõik vastused leia liiklusseadusest! :)

1. videoülesanne - leia vead!
2. videoülesanne - leia vead!
3. videoülesanne - leia vead!
4. videoülesanne - leia vead!
5. videoülesanne - leia vead!
6. videoülesanne - leia vead!

Olid tubli, kui ...

Vaatasid videosid hoolega!
Lahendasid edukalt kõik ülesanded!
Said aru, kes ja miks ning mida tegema peab!

Kuid oled veel tublim, kui ...

Järgid õpetusi ja käitud ohutult!
Õpetad ka sõbrad õigesti liikluses käituma!
Kutsud vääralt käituvaid sõprasid korrale!
Käitud ise alati eeskujulikult!